MANAGED NETWORK SWITCHES מתגים מנוהלים

מתגי רשת מנוהלים (Managed Network Switches) הם ציוד רשת שנועד להיות ניהול בצורה מרוכזת ומתקדמת יותר ממתגים לא מנוהלים. מתגי רשת מנוהלים כוללים ממשקי ניהול שמאפשרים למנהלי הרשת להגדיר, לשלוט ולנהל את המתג ואת התקשורת ברשת המקומית.

כאשר מתג רשת מנוהל מחובר לרשת, הוא מציג למנהל הרשת ממשק ניהול עשיר יותר מאשר מתגים לא מנוהלים. ממשק הניהול יכול לכלול כלי צפייה בתקשורת ברשת, תצורת פורטים, שליטה בתנועת נתונים ומניעת התקפות ברשת כמו ספאם או DOS.

MANAGED NETWORK SWITCHES

מתגים מנוהלים מאפשרים למנהלי רשת להגדיר אפשרויות תצורה שונות לפורטים במתג כמו ספירת חבילות ונתינת עדיפות לתנועת נתונים על מנת להבטיח את התקשורת ברשת מוגנת וזמינה.

בקיצור, מתגי רשת מנוהלים מספקים יתרונות ניהוליים מתקדמים יותר ויכולות תצורה נרחבות יותר מאשר מתגי רשת לא מנוהלים, אך הם גם יותר יקרים. מתגי רשת מנוהלים נמצאים בשימוש ברשתות עסקיות גדולות, מוסדות חינוך.

מציג 1–16 מתוך 17 תוצאות