ZEL508 מרחיב 8 אזורים פנימי למערכת FORCE

מחיר כולל מע"מ: 297 ₪

מחיר ללא מע"מ: 254 ₪

מרחיב האזורים הפנימי מאפשר הוספת שמונה אזורים בנוסף לשמונת האזורים שבלוח הבקרה של
הפורס, וביחד יהיו 16 אזורים. המרחיב מותקן על מתלה לוח הבקרה, במיקום ייעודי.
מאפיינים:
– שמונה כניסות אזורים. האזורים ממוספרים אוטומטית בבקרה, 16-9
– מחברים מהירים ומקבילים ללוח הבקרה וללוח מקשים טכנאי
– שתי נוריות לחיווי מצב הכרטיס והתקשורת עם הבקרה
– אפשרות להגנת סוף קו

תיאור

מרחיב האזורים הפנימי מאפשר הוספת שמונה אזורים בנוסף לשמונת האזורים שבלוח הבקרה של
הפורס, וביחד יהיו 16 אזורים. המרחיב מותקן על מתלה לוח הבקרה, במיקום ייעודי.
מאפיינים:
– שמונה כניסות אזורים. האזורים ממוספרים אוטומטית בבקרה, 16-9
– מחברים מהירים ומקבילים ללוח הבקרה וללוח מקשים טכנאי
– שתי נוריות לחיווי מצב הכרטיס והתקשורת עם הבקרה
– אפשרות להגנת סוף קו