פנל אינטרקום דורקוםלוגיפון FERMAX-LOGIPHON

לקבלת מחיר אטרקטיבי התקשרו עכשיו!!

לוגיפון FERMAX-LOGIPHON
פנל דלת המתחבר לשלוחה למרכזייה ומכיל מערכת מקשים,המאפשרת לאדם שהגיע לחייג ישירות לשלוחה הרצויה,או להקיש הקשות מקוצרות של שלוחות שתוכנתו מראש.אדם שענה לשלוחה יכול לפתוח את הדלת על ידי הקשה מקוצרת בשלוחתו

* קודן המאפשר פתיחת דלת על-ידי קוד סודי
* אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה
* חיוג שונה במצבי יום ולילה
* ניתוק בזיהוי צליל תפוס
* איכות שמע וגבוהה ושליטה על עוצמת השמע.

תיאור

לוגיפון FERMAX-LOGIPHON
פנל דלת המתחבר לשלוחה למרכזייה ומכיל מערכת מקשים,המאפשרת לאדם שהגיע לחייג ישירות לשלוחה הרצויה,או להקיש הקשות מקוצרות של שלוחות שתוכנתו מראש.אדם שענה לשלוחה יכול לפתוח את הדלת על ידי הקשה מקוצרת בשלוחתו

* קודן המאפשר פתיחת דלת על-ידי קוד סודי
* אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה
* חיוג שונה במצבי יום ולילה
* ניתוק בזיהוי צליל תפוס
* איכות שמע וגבוהה ושליטה על עוצמת השמע.