לוח הפעלה למערכות אזעקה תוצרת פימא RXN-400

מחיר כולל מע"מ: 360 ₪

מחיר ללא מע"מ: 308 ₪

לוח מקשים למערכות אזעקה תוצרת פימא דגם RXN-400

•עיצוב אסתטי ומודרני עם מקשים רכים ומוארים , והפקת צלילים
•תאורת רקע ירוקה
•זמזם פנימי
•התקנה מהירה ופשוטה
•נורית חיווי ירוקה למצב מופעל
•נורית חיווי אדומה למצב תקלה

סטטוס מערכת במבט אחד בלבד
ללוחות המקשים הכותבים בפימא תכונה ייחודית של סטטוס מערכת במבט אחד בלבד לדוגמא בתמונה שלמטה מופיע תצוגה של מערכת הנטר פרו 32 אזורים של חברת פימא מבט אחד ניתן ללמוד את הסטטוס של המערכת :

•אזורים 2 , 6 , 19 ן 20 פתוחים
•שאר האזורים סגורים
•באזור 9 הופעלה אזעקה במחזור הדריכה האחרון
•בחיווט של אזור 11 יש נתק ( יש צורך להזמין טכנאי )
•אזור 15 נוטרל זמנית
•אזור 23 הינו אזור אלחוטי ולא העביר אות חיים למערכת ( יש צורך להזמין טכנאי )
•אזור 28 הינו אזור אלחוטי והסוללה בגלאי נמוכה ( יש להחליף סוללה בגלאי )
סטטוס כל האזורים במסך אחד עד 32 אזורים :

בנוסף, בשיטת 'הכל במסך אחד' הייחודית לפימא מופיעות בשמן גם התקלות במערכת. לדוגמא:

בהתאם למצב תקלה, נורית החיווי האדומה שעל לוח המקשים מהבהבת, אולם הכיתוב במסך מודיע בדיוק ובאופן ברור מהי הסיבה לתקלה- "סוללה". מופיעה גם השעה הנוכחית (13:27) .

דוגמאות נוספות של שיטת 'הכל במסך אחד' של פימא מפורטות בחוברות ההתקנה של מערכות פימא.

תיאור

לוח מקשים למערכות אזעקה תוצרת פימא דגם RXN-400

•עיצוב אסתטי ומודרני עם מקשים רכים ומוארים , והפקת צלילים
•תאורת רקע ירוקה
•זמזם פנימי
•התקנה מהירה ופשוטה
•נורית חיווי ירוקה למצב מופעל
•נורית חיווי אדומה למצב תקלה

סטטוס מערכת במבט אחד בלבד
ללוחות המקשים הכותבים בפימא תכונה ייחודית של סטטוס מערכת במבט אחד בלבד לדוגמא בתמונה שלמטה מופיע תצוגה של מערכת הנטר פרו 32 אזורים של חברת פימא מבט אחד ניתן ללמוד את הסטטוס של המערכת :

•אזורים 2 , 6 , 19 ן 20 פתוחים
•שאר האזורים סגורים
•באזור 9 הופעלה אזעקה במחזור הדריכה האחרון
•בחיווט של אזור 11 יש נתק ( יש צורך להזמין טכנאי )
•אזור 15 נוטרל זמנית
•אזור 23 הינו אזור אלחוטי ולא העביר אות חיים למערכת ( יש צורך להזמין טכנאי )
•אזור 28 הינו אזור אלחוטי והסוללה בגלאי נמוכה ( יש להחליף סוללה בגלאי )
סטטוס כל האזורים במסך אחד עד 32 אזורים :

בנוסף, בשיטת 'הכל במסך אחד' הייחודית לפימא מופיעות בשמן גם התקלות במערכת. לדוגמא:

בהתאם למצב תקלה, נורית החיווי האדומה שעל לוח המקשים מהבהבת, אולם הכיתוב במסך מודיע בדיוק ובאופן ברור מהי הסיבה לתקלה- "סוללה". מופיעה גם השעה הנוכחית (13:27) .

דוגמאות נוספות של שיטת 'הכל במסך אחד' של פימא מפורטות בחוברות ההתקנה של מערכות פימא.